tme_cene_eklemi_tedavisi

Psikolojik sebepler

 • Travmalar, soğuğa maruz kalmak, zorlanmalar (örneğin sert veya büyük bir lokma ısırmak)
 • Genel bağ dokusu gevşekliği, tırnak yeme, sakız çiğneme, devamlı ağızdan nefes alıp verme, çekirdek yeme, pipo içme, parafonksiyonel davranışlar
 • Tümör, infeksiyon ve iltihaplı romatizma gibi hastalıklar

Çene eklemlerindeki ağrılarınolası nedenleri

 • Sürekli dişleri sıkmak, diş gıcırdatma (bruksizm)
 • Duruş bozuklukları (özellikle başın öne doğru eğik olduğu duruşlar)
 • Çenenin kapanış bozuklukları ve dişlerdeki hastalıklar
 • Tek taraflı çiğneme alışkanlığı

T.M.E (Temporomandibular Eklem / Çene Eklemi Rahatsızlıkları)

Çok gelişmiş hareket kabiliyetine sahip olan çene eklemi (temporomandibuler eklem), insan vücudunun belki de en çok çalışan ve en karmaşık yapıya sahip olan eklemidir.

Temporomandibular Eklem rahatsızlıkları, çene ekleminde ve/veya çiğneme kaslarında sürekli tekrarlayan ağrı veya eklemde yaşanan fonksiyon bozukluğudur. Bir çok sebepten dolayı kaynaklanan bu sorunun temelinde, çene ekleminin yüzeyi ve eklemdeki diskin uyumunu kaybetmesi yatmaktadır.

Günümüzde çene eklemi sorunlarının tek bir branşın değil, farklı branşlardan hekimlerin ortaklaşa çalışmalarını gerektiren bir hastalık grubu olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple, merkezimizde bulunan T.M.E (Temporomandibular Eklem / Çene Eklemi Rahatsızlıkları) ünitemizde multidisipliner bir yaklaşımla tedavi planlamaları hayata geçirmektedir. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı’nın koordineli bir şekilde yürüttükleri T.M.E rahatsızlıkları teşhis ve tedavi sürecine İhtiyaç durumunda psikiyatrist ve plastik cerrah’da dahil olmaktadır.

Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Başlıca Belirtileri aşağıdaki gibidir;

 • Migrene benzeyen şiddetli baş ağrıları
 • Kulaklarda çınlama
 • Ağzınızı açıp kapatırken gıcırdama, klik, tıkırtı sesi
 • Çenenizi sınırlı açma, çenenin kilitlenmesi veya yerinden çıkması
 • Boyunda ağrı veya sertlik
 • Baş dönmesi, bayılma
 • Çiğnerken ağrı
 • Yüzde ağrı
 • Dişleri birbiri üstüne kapatırken ağrı
 • Çiğnerken çenede yorgunluk
 • Esnerken ya da sakız çiğnerken  zorluk ve ağrı
 • Yüzde asimetri