inlay-onlay

KONSERVATİF ve RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİ

Çeşitli diş hastalıklarını, çürükleri, mevcut estetik şikayetleri teşhis ve tedavi eden diş hekimliği branşıdır. Modern dolgu teknikleriyle, ağız içerisindeki problemler çözülürken, estetik görüntü bozulmaz. Hasta sağlıklı ve estetik ağız ve dişlere kavuşturulur.

Restoratif ve Estetik Diş Hekimliği; çürükler oluşmuş, rengi değişmiş, aşınmış, aralıklı, kırık, çatlak, şekil bozukluğu olan dişlerin tedavisini gerçekleştirir.

Konservatif ve Restoratif Diş Hekimliği;

 • Amalgam, kompozit, inley ve onley dolgular,
 • Diş beyazlatma,
 • Seramik, lamine, veneer ve kron uygulamaları
 • Hassasiyet giderici tedavi yöntemleriyle hastanın sağlıklı ve estetik ağız ve dişlere kavuşmasını sağlar.

INLEY – ONLEY

Porselen dolgu kavramı, inley onley terimlerini içerisinde barındıran bir kavramdır. Basit olarak aynı şeyleri ifade ederler. Inley ve onleyler, dolgu ve kuron (kaplama) arasında bir çözümdür. Dolguyu destekleyebilecek yeterli miktarda diş yapısı bulunmadığı takdirde ve diş kuron ile kaplanacak derecede zarar görmemiş ise inley ya da onleyler kullanılır.
Inleyle karşılaştırıldığında onleyler daha geniş alanı kapsarlar. İnleyler dolguya daha çok benzer ancak dişlerin çiğneme yüzeylerinde bulunan tepecikleri (tüberkül) arasında yer alırlar. Onley ise bir ya da daha fazla tepeciği de örtecek biçimde yapılır.
Seramik dolgular çürük, kanal tedavisi ya da travma gibi etkenlere bağlı olarak, dişlerde meydana gelen madde kaybını, sadece dişin eksik olan bölümlerini tamamlayacak şekilde restore eden bir tür bölümlü porselen dolgulardır. Başka bir deyişle laboratuvarda kuvvetlendirilen kompozit veya porselenden oluşturulmuş olan bir tür dolgudur. Diğer dolgulara göre komşu dişlere çok daha iyi uyum sağlanır.
Seramik dolgularda lamina veneerlerdeki gibi dişin sağlam olan kısmı doğal şekliyle korunmaktadır. Bu tür dolgular estetik ve konfor beklentisi olan hastalarda metalik ve koyu renkli olan amalgam dolguların yerine tercih edilmektedir. Özellikle amalgam dolguların yenilenmesinde en ideal seçenek olarak kullanılmaktadırlar.
Seramik dolgular dişte çok fazla madde kaybı olduğunda ve dişin iyice küçültülerek kuron uygulaması yapılmasını gerektiren durumlarda, sağlıklı olan diş dokusunu koruma amaçlı geliştirilen bir dolgu yöntemidir.
Seramik dolguların tedavi ömrü kompozit dolgulara oranla daha uzun olmaktadır. Porselen dolgunun sertliği dişle aynı olduğundan ısırma kuvvetlerinde oluşan kırılmaları önlemekte ve dişin eskisi gibi sağlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca diş renginde hazırlandığı için, seramik dolgular dışarıdan çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğal durmaktadır.

inlay-onlay-2

Seramik dolgu nasıl yapılır?

Önce kişinin dişi tüm çürüklerinden temizlenir. Daha sonra ilgili diş porselen dolgu için uygun şekle getirilir. Porselen dolgu yapılacak olan dişin hassas ölçüsü alınır ve laboratuvara gönderilir. Ardından seramik dolgu yapılacak dişin boşluğu geçici dolgu maddesiyle kapatılır. Doktorun almış olduğu ölçüye göre hazırlanmış olan modelde, porselen dolgu yapılan dişin her çeşit anatomik formunu tamamlatacak şekilde, eksik olan kısımlar uygun mum modelajla tamamlanır.
Mum maket kullanılarak seramik inley ya da onley malzemesi eksik diş formunu aynen tamamlayacak şekilde laboratuvar ortamında elde edilmiş olur. Bu malzemenin dişle mükemmel uyumunu sağlamak için, referans alçı modele göre porselen parça kalıbın üzerinde düzeltilmesi deneyimli diş teknisyeni tarafından yapılır. Teknisyenin hazırladığı inley ya da onley dolgu parçası uzman doktora yollanır ve hazır olan porselenin ağız içinde provası yapılır. Eğer porselen tam olarak uyum sağlarsa, doktor tarafından adeziv sistemle yerine adapte edilerek, dişle bütünleşmesi sağlanır. Dolgunun üzerine cila ve polisaj uygulaması yapılır. Bu şekilde tedavi sona erdirilir.

Seramik dolguların avantajları nelerdir?

 • Seramik inley onley dolgular, dişte sağlam kalan zayıf dokuyla çok iyi uyum göstererek, doğal yapıların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kalmalarını sağlar.
 • Dişle birebir ve stressiz bir ilişki kurduklarından dolayı porselen dolgular, dişlerin zayıf alanlarında olabilecek çatlamaları ve kırılmaları engeller.
 • Diş yapısına birebir uyumlu olarak hazırlanan seramik inley onley dolgu, kompozit dolguda olduğu gibi, ileri dönemde marjinal kenar sızıntısına neden olmaz. Seramik inley onley dolgularda bu sorunlar kesinlikle yaşanmaz.
 • Seramik inley onley dolguların çiğneme yüzeyiyle, ara yüzeyleri oldukça iyi cilalıdır. Bu nedenle bakteri tutmaz ve leke oluşumuna izin vermez.
 • Kompozit dolgularda orta ve geç dönemde meydana gelen aşınma ve deformasyon sorunlarının hiç birisi seramik inley onley dolgularda yaşanmamaktadır.
 • Seramik inley onley dolgulara estetik ve uzun ömürlüdür. Biyolojik olarak iyi uyum sağlar ve alerjik reaksiyona neden olamazlar. Ayrıca diş restorasyon uyumu oldukça hassastır.
 • Seramik inley onley dolgularda çiğneme yüzeylerinin dişin anatomik çiğneme hattının birebir aynısı olması yüzünden, çiğneme ve öğütme eylemleri sırasında kompozit dolgulardan çok daha fazla üstün özellikleri vardır.
 • Seramik inley onley dolguların laboratuvar ortamında hazırlanması nedeniyle dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerle olan kontakt yerlerini anatomik yönden mükemmele yakın taklit ederler. Bu yüzden diş aralarına gıda artıklarının birikmesini önler ve bu nedenle ortaya çıkabilecek sıkıntılar yaşanmaz. Bu nedenle kişiler oldukça rahat eder. Et gibi sert besinlerin tüketilmesi sırasında, porselen inley onley dolgularda sorun yaşanmaz.
 • Seramik inley onley dolgu maddesi preslenmiş porselenden oluşur. Bu madde kompozit içeriğe sahip olan dolgulardan daha fazla dayanıklı bir yapıdadır.
inlay-onlay-3

Seramik dolguların dezavantajları nelerdir?

Bu dolgular oldukça hassas bir çalışma ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Eğer konusunda uzman hekimler tarafından uygun şekilde yapılmazlarsa, dişle aynı uyumu sağlamazlar. Dolayısıyla tedavi sonrasında yukarıda belirtilen tüm olumlu özelliklerden fayda sağlanamaz.

INLEY – ONLEY

Porselen dolgu kavramı, inley onley terimlerini içerisinde barındıran bir kavramdır. Basit olarak aynı şeyleri ifade ederler. Inley ve onleyler, dolgu ve kuron (kaplama) arasında bir çözümdür. Dolguyu destekleyebilecek yeterli miktarda diş yapısı bulunmadığı takdirde ve diş kuron ile kaplanacak derecede zarar görmemiş ise inley ya da onleyler kullanılır.
Inleyle karşılaştırıldığında onleyler daha geniş alanı kapsarlar. İnleyler dolguya daha çok benzer ancak dişlerin çiğneme yüzeylerinde bulunan tepecikleri (tüberkül) arasında yer alırlar. Onley ise bir ya da daha fazla tepeciği de örtecek biçimde yapılır.
Seramik dolgular çürük, kanal tedavisi ya da travma gibi etkenlere bağlı olarak, dişlerde meydana gelen madde kaybını, sadece dişin eksik olan bölümlerini tamamlayacak şekilde restore eden bir tür bölümlü porselen dolgulardır. Başka bir deyişle laboratuvarda kuvvetlendirilen kompozit veya porselenden oluşturulmuş olan bir tür dolgudur. Diğer dolgulara göre komşu dişlere çok daha iyi uyum sağlanır.
Seramik dolgularda lamina veneerlerdeki gibi dişin sağlam olan kısmı doğal şekliyle korunmaktadır. Bu tür dolgular estetik ve konfor beklentisi olan hastalarda metalik ve koyu renkli olan amalgam dolguların yerine tercih edilmektedir. Özellikle amalgam dolguların yenilenmesinde en ideal seçenek olarak kullanılmaktadırlar.
Seramik dolgular dişte çok fazla madde kaybı olduğunda ve dişin iyice küçültülerek kuron uygulaması yapılmasını gerektiren durumlarda, sağlıklı olan diş dokusunu koruma amaçlı geliştirilen bir dolgu yöntemidir.
Seramik dolguların tedavi ömrü kompozit dolgulara oranla daha uzun olmaktadır. Porselen dolgunun sertliği dişle aynı olduğundan ısırma kuvvetlerinde oluşan kırılmaları önlemekte ve dişin eskisi gibi sağlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca diş renginde hazırlandığı için, seramik dolgular dışarıdan çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğal durmaktadır.

inlay-onlay-2

Seramik dolgu nasıl yapılır?

Önce kişinin dişi tüm çürüklerinden temizlenir. Daha sonra ilgili diş porselen dolgu için uygun şekle getirilir. Porselen dolgu yapılacak olan dişin hassas ölçüsü alınır ve laboratuvara gönderilir. Ardından seramik dolgu yapılacak dişin boşluğu geçici dolgu maddesiyle kapatılır. Doktorun almış olduğu ölçüye göre hazırlanmış olan modelde, porselen dolgu yapılan dişin her çeşit anatomik formunu tamamlatacak şekilde, eksik olan kısımlar uygun mum modelajla tamamlanır.
Mum maket kullanılarak seramik inley ya da onley malzemesi eksik diş formunu aynen tamamlayacak şekilde laboratuvar ortamında elde edilmiş olur. Bu malzemenin dişle mükemmel uyumunu sağlamak için, referans alçı modele göre porselen parça kalıbın üzerinde düzeltilmesi deneyimli diş teknisyeni tarafından yapılır. Teknisyenin hazırladığı inley ya da onley dolgu parçası uzman doktora yollanır ve hazır olan porselenin ağız içinde provası yapılır. Eğer porselen tam olarak uyum sağlarsa, doktor tarafından adeziv sistemle yerine adapte edilerek, dişle bütünleşmesi sağlanır. Dolgunun üzerine cila ve polisaj uygulaması yapılır. Bu şekilde tedavi sona erdirilir.